Credit Bureau Cambodia

english English      khmer Khmer

បេសកម្មយើងខ្ញុំ

 

បេសកម្មរបស់ស៊ីប៊ីស៊ីគឺជម្រុញការរីកចម្រើន​នៅកម្ពុជាដោយលើកទឹកចិត្តអោយមានការសុំ​កម្ចី​​​​និង​​ការផ្តល់កម្ចីប្រកប​ដោយ​​​​ភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា។

 

សមត្ថភាពរាយការណ៏ឥណទានដែលត្រឹមត្រូវនិងជឿទុកចិត្តបានមួយគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃ​លំនឹងហិរញ្ញវត្ថុការអភិវឌ្ឍន៏និងពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ចនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

 

ជាមួយនឹងសមត្ថភាពមួយដែលមានលំនឹងនិងអាចប្រើប្រាស់បានសម្រាប់ធ្វើរបាយការណ៏​ឥណទានអ្នកធ្វើវិនិយោគកាត់បន្ថយហានិភ័យពាក់ព័ន្ធនឹងការវិនិយោគនៅក្នុងធុរកិច្ចកម្ពុជា។​​នេះជួយបង្កើនមូលធនក្នុងស្រុកនិងបរទេសដែលបានវិនិយោគទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានិង​ជួយបង្កើតនូវការងារបន្ថែមនិងឱកាសធ្វើធុរកិច្ចនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

 

បេសកម្មយើងខ្ញុំគឺផ្តល់ព័ត៌មានឥណទានត្រឹមត្រូវទាន់ហេតុការណ៏ដល់ធុរកិច្ចកម្ពុជានិង​អ្នកប្រើប្រាស់ដោយកាត់បន្ថយនូវហានិភ័យនៃការផ្តល់កម្ចីសម្រាប់ធុរកិច្ចដែលទនឹ្ទមនឹងនេះធ្វើអោយអ្នកខ្ចីបែបប្រើប្រាស់បុគ្គលនិងធុរកិច្ចកម្ពុជាកាន់តែច្រើនឡើងអាចទទួលបានមូលធន។

1698b847c2e4fe98c05adcdc9d420590.jpg4d8c9898b5bb88437f053c8b957f47f3.jpgbe28adfff47893c4519c1307dc6b8866.jpg954fb0ebf1d84fb921bfb0b6e045d57f.jpgccb4e23c8aa216f1e96d31ab209c036b.jpg00d9b1e39f02d57be65ad2a9a6eaa3b8.jpga27a3b73d355048c6bab885897085f62.jpg339a0e1449b6b4062056bc300d87e893.jpg4695cb3b19cbf906e45dac0da0913068.jpg0548677e6432786dd8df61eb3aaec139.jpga522a6005d1cb428ea34ef1769cd7452.jpg620466077c427f141effa294382f5fba.jpgc3997142576e6f4d163ead570965368d.jpg9415f9bcd76598f9c08127db1641b596.jpg2cebfdae7a8ea5d691033c085990a9d4.jpg542390225756f78888142d54f3d17e01.jpg220c08548cac211cc7db219bb52f46cf.jpg22c02097e4438bd2f2f3fe4a6a3ab0e1.jpgc1572c59821062c96d0fc33ad32a2983.jpg90701d02ae3da0e5a21abbd900c25748.jpg83c2446a0896df0a1f4af01c940ae1d9.jpg64d93d666355a43c4a86679a030d35b6.jpgeb6c7c01c4e98e1f2578f9959463b973.jpgd3b3799d6611d677944f5f86a500beb3.jpgdeb9f9efc56ef2a940bdf0d58ccaad5c.jpge9c724eeb5636d1c1c1a2c2e85d40377.jpgd6086de322f98f66cc694f32ea284557.jpg3749aaa8ee129d7e919bddcc7e09cd36.jpg
YOU ARE HERE: